Wat is BART eigenlijk!?
Burger Alert Real Time (BART!) is een moderne aanpak voor “samenredzaamheid”. Meldingen over veiligheid en leefbaarheid, met en zonder spoed, kunnen in de toekomst met oude - (telefoon) en nieuwe media (WhatsApp, NextDoor, Facebook etc.) gedeeld worden tussen wijkbewoners en de politie en gemeenten. Doel is: de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen en wijkbewoners optimaal aan te sluiten op onze dienstverlening maar hen ook actief te betrekken.
Eén meldingswijze
Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid zijn er voor wijkbewoners nu verschillende kanalen om te melden en ook nog bij verschillende overheidsdiensten. Een terugmelding over de afhandeling van zaken aan wijkbewoners of een actieve dialoog vindt tot nu toe maar beperkt plaats. De politie en de gemeente Den Haag hebben nu het initiatief genomen om door middel van BART! aansluiting te zoeken op de nieuwe media, waardoor de meldingswijze van wijkbewoners in de richting van de professionals en professionals in de richting van wijkbewoners adequater wordt.
Aansluiting bij de ontwikkelingen
De technologische ontwikkelingen creëren doorlopend nieuwe communicatiemogelijkheden en daarmee manieren om 24/7 met elkaar in verbinding te staan en informatie uit te wisselen. Ook wijkbewoners erkennen meer en meer dat zij zelf een rol kunnen spelen bij de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt. Kijkend naar burger initiatieven, zoals WhatsApp buurtgroepen en buurtwachten, maar ook de hulp bij de opsporing van vermiste personen, geeft aan dat wijkbewoners mee willen doen. Bart! geeft de mogelijkheid dat wijkbewoners en professionals samen aan de veiligheid en leefbaarheid werken. Wijkbewoners krijgen daarbij handelingsscenario’s aangereikt om (eenvoudige) zaken zelf op te lossen en waar noodzakelijk handelt de professional.
Samenwerking
De politie en de gemeente Den Haag werken samen met verschillende partners, zoals de TU Delft, TNO, TIGNL en CGI om te onderzoeken wat er nodig is om de Bart! ambitie te realiseren. Alle partijen brengen hun expertise in om de randvoorwaarden voor een succesvol participatiesysteem te kunnen vast stellen. Wijkbewoners zijn hier nauw bij betrokken. Wat is hun behoefte kijkend naar onze dienstverlening? Wat zijn de randvoorwaarden om hen te laten participeren in leefbaarheid- en veiligheid issues? Wat zijn de vereisten voor een innovatief digitaal participatiesysteem voor spoedeisende én niet spoedeisende leefbaarheid en veiligheidszaken in de wijk? Wat betekent dit voor ethiek, privacy en dataprotectie? Welke technologie vraagt dit? 
Wat betekent dit voor competentieontwikkeling van de professionals maar ook voor wijkbewoners? Samen met District C (team Beresteinlaan Ypenburg Leidschenveen) en het OC/RTIC wordt er gewerkt in fieldlabs. Hier komen kennis en de politie- en gemeentepraktijk bij elkaar en hier wordt de basis gelegd voor toekomstige manieren van werken.
De Bart! droom
“Wat Toon is voor je binnenklimaat is Bart! voor je buitenklimaat (leefbaarheid en veiligheid)”. “Met een klik” ben je verbonden met jouw straat, wijk en de professionals van de gemeente of politie. Bij een melding geven ze je handelingsscenario’s, eventueel in afwachting van de komst van professionals. Die professionals kunnen in het aanrijden, met behulp van de melder en wijkbewoners real time informatie krijgen over het verloop van een melding zodat ze adequaat kunnen handelen. Dat kan ook met real time streaming.
Een droom is een droom…. De stap naar de realiteit zijn we aan het maken. Technologie is hierbij niet het grootste vraagstuk maar vragen zoals gegevensbeveiliging. Immers in alles willen we integer en betrouwbaar zijn.
Voor meer info:
Back to Top